dijous, 4 de febrer de 2016

EL DRET A LA VAGA NO ÉS DELICTE!
El 29 de setembre de 2010, en el marc de la vaga  convocada per  protestar contra les mesures d’austeritat i la reforma de la legislació laboral recentment  aprovades, es van  produir diferents protestes i mobilitzacions. Accions a les quals se sumaren els treballadors i treballadores d’AIRBUS i per les quals a 8 d’ells, en aplicació del art. 315.3 del Codi Penal, se’ls hi demanen penes de presó de fins a 8 anys i 3 mesos  per exercir  el dret a la vaga, dret  recollit en l’art. 28 de la C.E. i  en el Conveni  de l’OIT número 87 sobre Llibertat Sindical.


L’article 315.3 CP  recentment modificat suposa un clar exemple de violència antisindical i de l’establiment de noves formes  i mesures de persecució i càstig  contra les persones que, lliurement,volen exercir el seu dret a la llibertat sindical i el seu dret a la vaga, drets reconeguts per l’OIT com a drets fonamentals.  

En un informe recent de la CSI sobre la situació dels drets humans laborals al món, va establir que, a l’Estat espanyol s’havia produït un empitjorament de les  llibertats sindicals i de les condicions laborals que suposava que se situés com un dels països  on  hi havia més dificultats i perills tant per als treballadors/es com per als   i les sindicalistes.

La situació dels 8 companys d’AIRBUS, ens demostra  la flagrant i contínua vulneració dels drets fonamentals però, sobretot, la persecució  dels i les persones que defensen els seus drets humans laborals, erosionant així els pilars de l’Estat de dret i democràtic. Ja que, tal i com ha establert la CSI en el seu informe sobre Llibertat sindical ““No puede existir una verdadera democracia sin sindicatos libres, representativos e independientes”( CSI[1]) i la persecució i càstig de les persones que participaren en una vaga suposa una coacció a la llibertat sindical., si es materialitza la condemna dels 8  treballadors d'AIRBUS estarem davant la pèrdua real dels nostres drets i llibertats i, tal com ells mateixos han reconegut "si perdemos, toda Europa da un paso atrás"Podeu trobar més informació al següent enllaç:
http://www.equaltimes.org/el-juicio-de-los-ocho-de-airbus-si#.VrNrztLhCUk


[1] VVAA, Libertad, CSI-ITUC [en línea] [consultat al llarg d’octubre i novembre de 2015] [Disponible a:] http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/15gc_s_6_2_-_freedomreport-es-final-2.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada