dijous, 2 de març de 2017

MSICG INSTA A L'OIT LA INSTAL·LACIÓ D'UNA COMISSIÓ D'ENQUESTA PER A L'ESTAT DE GUATEMALA PER LA VIOLACIÓ SISTEMÀTICA DELS DRETS I LLIBERTATS SINDICALS PREVISTOS EN EL CONVENI 87 DE L'OIT

La Fundació Pau i Solidaritat, com a instrument de CCOO Catalunya, promou la defensa dels drets humans
laborals a través de l'enfortiment de les organitzacions sindicals, de la solidaritat entre el moviment obrer promovent  la cooperació sindical i transformadora.

En el marc d'aquesta cooperació sindical la Fundació Pau i Solidaritat treballa a Guatemala conjuntament amb  el MSICG.

Recentment, el MSICG, davant la proximitat de la discussió que ha de realitzar el Consell d'Administració de l'Organització Internacional del Treball relativa a la decisió d'instal·lar una Comissió d'Enquesta per a l'Estat de Guatemala per la sistemàtica violació del Conveni 87, el MSICG ha remès una vegada més un informe detallat a l'esmentat òrgan , reiterant la superficialitat de l'anomenada full de ruta i la impossibilitat lògica que el compliment de la mateixa garanteixi el ple respecte de la llibertat sindical i manifestant que  en relació amb els compromisos assumits s'han  constatat importants retrocessos, la qual cosa evidència la manca de voluntat política de l'Estat per garantir el compliment dels principis de llibertat sindical previstos al Conveni 87.

En la seva comunicació el MSICG informa al Consell d'Administració sobre l'increment dels actes de violència antisindical executats al país, la impunitat garantida pel Ministeri Públic com a política d'Estat en els delictes comesos contra sindicalistes, l'absència d'implementació de mesures eficients per garantir la vida i la integritat física dels sindicalistes, i la interferència d'actors aliens al moviment sindical en les anàlisis de risc que competeixen a membres del MSICG i als sindicalistes en general recordant al Consell d'Administració que l' OIT ha estat congruent en no admetre que la interlocució de les treballadores i treballadors sigui assumida per figures associatives diferents de les que preveu l'article 427 del Tractat de Versalles, la Constitució de l'OIT i els convenis 87 i 98 de l'Organització Internacional del Treball.
 

El MSICG va remetre abundants mitjans de prova sobre la campanya nacional i internacional d'estigmatització social, criminalització i atac al sindicalisme i a la negociació col·lectiva que duu a terme l'Estat de Guatemala en coordinació amb el sector ocupador i ONG articulades des de diferents institucions de l'Estat així com dels diferents obstacles que des del Ministeri de Treball i Previsió Social s'imposen a la lliure sindicalització dels treballadors.

Finalment el MSICG es va referir a la submissió al Congrés de la República d'iniciatives de llei que no compleixen amb els estàndards requerits pels òrgans de control de l'Organització Internacional del Treball i que violenten convenis internacionals i obstrueixen la llibertat sindical com ara les Iniciatives de Llei números 5198, 5199 i 5232, al que se suma la recent ratificació del Conveni 175 de l'OIT

En aquest marc el MSICG  insta un cop més al Consell d'Administració a instal•lar una Comissió d'Enquesta per a l'Estat de Guatemala per la sistemàtica i reiterada violació del Conveni 87.

 Des de la Fundació Pau i Solidaritat ens solidaritzem amb els treballadors i treballadores i el MSICG de Guatemala  perquè  l'OIT  instal·li una comissió d'enquesta  per a l'estat de Guatemala per la violació continuada dels drets i llibertats sindicals dels treballadors i les treballadores.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada