dijous, 4 de febrer de 2016

EL DRET A LA VAGA NO ÉS DELICTE!
El 29 de setembre de 2010, en el marc de la vaga  convocada per  protestar contra les mesures d’austeritat i la reforma de la legislació laboral recentment  aprovades, es van  produir diferents protestes i mobilitzacions. Accions a les quals se sumaren els treballadors i treballadores d’AIRBUS i per les quals a 8 d’ells, en aplicació del art. 315.3 del Codi Penal, se’ls hi demanen penes de presó de fins a 8 anys i 3 mesos  per exercir  el dret a la vaga, dret  recollit en l’art. 28 de la C.E. i  en el Conveni  de l’OIT número 87 sobre Llibertat Sindical.


L’article 315.3 CP  recentment modificat suposa un clar exemple de violència antisindical i de l’establiment de noves formes  i mesures de persecució i càstig  contra les persones que, lliurement,volen exercir el seu dret a la llibertat sindical i el seu dret a la vaga, drets reconeguts per l’OIT com a drets fonamentals.  

En un informe recent de la CSI sobre la situació dels drets humans laborals al món, va establir que, a l’Estat espanyol s’havia produït un empitjorament de les  llibertats sindicals i de les condicions laborals que suposava que se situés com un dels països  on  hi havia més dificultats i perills tant per als treballadors/es com per als   i les sindicalistes.

La situació dels 8 companys d’AIRBUS, ens demostra  la flagrant i contínua vulneració dels drets fonamentals però, sobretot, la persecució  dels i les persones que defensen els seus drets humans laborals, erosionant així els pilars de l’Estat de dret i democràtic. Ja que, tal i com ha establert la CSI en el seu informe sobre Llibertat sindical ““No puede existir una verdadera democracia sin sindicatos libres, representativos e independientes”( CSI[1]) i la persecució i càstig de les persones que participaren en una vaga suposa una coacció a la llibertat sindical., si es materialitza la condemna dels 8  treballadors d'AIRBUS estarem davant la pèrdua real dels nostres drets i llibertats i, tal com ells mateixos han reconegut "si perdemos, toda Europa da un paso atrás"Podeu trobar més informació al següent enllaç:
http://www.equaltimes.org/el-juicio-de-los-ocho-de-airbus-si#.VrNrztLhCUk


[1] VVAA, Libertad, CSI-ITUC [en línea] [consultat al llarg d’octubre i novembre de 2015] [Disponible a:] http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/15gc_s_6_2_-_freedomreport-es-final-2.pdf

dilluns, 1 de febrer de 2016

ALGÈRIA SINDICALISTES I DEFENSORS/ES DELS DRETS HUMANS EN RISC.

Tot i que fa cinc anys que el país deixà enrere l'estat d'emergència, els drets i llibertats fonamentals, com són  el dret a la lliure sindicalització i a la lliure associació no poden ser exercits encara  per la població i són objecte de contínues violacions que atempten  contra l'estat de Dret i vulneren  els  pilars sobre els quals s'ha d'erigir un estat democràtic.

Segons la publicació "equal times" els treballadors i les treballadores que s'afilïen a sindicats  independents  són víctimes de contínues violacions i persecucions. Així els i les representants sindicals afirmen que  el govern  dificulta el registre de noves organitzacions, prohibeix que se celebrin reunions en llocs públics o privats  sense autorització  prèvia del Ministeri de l'Interior  i contribueix a un nou fenomen conegut com la "clonació" que es basa en què, un cop  es produeix la il·legalització d'un sindicat, es permet constituïr-ne un de nou amb el mateix nom però afí al govern.

Recentment, l'OIT realitzà una advertència expressa  al govern d'Algèria  per l'incompliment del previst en el Conveni  número 87 sobre la llibertat sindical i la protecció del dret de sindicació, en ares d'exhortar-lo al seu  compliment i a la garantia del lliure exercici dels drets i llibertats per part dels treballadors i treballadores.

Per a més informació podeu consultar la informació completa clicant aquí.