dimecres, 30 de novembre de 2016

TRES TREBALLADORES DE L'EMPRESA VALORIZA ACOMIADADADES PER EXERCIR EL SEU DRET A VAGA


Valoriza Facilities Sau  s'encarrega de la neteja de les terminals T1 i T2 de l'Aeroport de
Fotografia CCOO campanya "Vaga no és delicte"
Barcelona- El Prat. Aquesta empresa està en vaga els dies 28, 29 i 30 de novembre i 1, 2, 22 i 23 de desembre per l'incompliment, per part de la Direcció, del Pacte del Centre  i del Conveni  Col·lectiu vigent, així com també per la seva pretensió d'aplicar polítiques  reorganitzatives que comporten pèrdues de drets econòmics i socials dels treballadors i treballadores.

En el transcurs de les primeres jornades de vaga tres treballadores  de l'empresa Valoriza han estat acomiadades. Tal i com ha establert CCOO Catalunya l'empresa ha utilitzat de forma tramposa la legalitat vigent, afirmant que les tres treballadores havien  incomplert  els serveis mínims, segons la normativa estatal, però no segons la normativa catalana;  per això CCOO estableix que es tracta d'un clar cas que atempta contra el dret a la vaga, dret fonamental reconegut a la Constitució i al Conveni número 87 de l'OIT  i la Federació de Serveis Privats de CCOO de Catalunya ha interposat denúncia exigint la seva readmissió.


Per a més informació podeu consultar el següent enllaç.

dijous, 10 de novembre de 2016

ASSASSINAT UN SINDICALISTA A GUATEMALA MEMBRE DEL SEMOT ADHERIT AL MSICGEl dia 9 de novembre a les 15:00h  Eliseo Villatoro Cardona, secretari d’organització i propaganda i membre
del comitè executiu  del SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES ORGANIZADOS DE TIQUISATE DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA –SEMOT- sindicat membre del Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco –MSICG-.


Eliseo fou assassinat a l’altura del Callejon Barriles, zona 2  del municipi de Tiquisate  (departament d’Escuintla), per dues persones que el van disparar des d’una motocicleta  just quan es dirigia al seu domicili. 


El sindicat SEMOT, arran de la seva constitució, havia rebut amenaces i pressions de la municipalitat de Tiquisate. La qual,  vulnerant el dret a la llibertat sindical i a la lliure sindicació (recollit en el Conveni  87 de l’OIT  i també en l’ordenament jurídic guatemalenc)va deixar de pagar els salaris a les treballadores  i treballadors i posteriorment va acomiadar als afiliats/des a SEMOT  així com també als treballadors i treballadores no afiliats per dissuadir-los de pertànyer a una organització sindical.  La mort de Eliseo plasma la violència antisindical existent a Guatemala. Cada mes mori un  líder o lideressa sindical per promoure la defensa dels drets laborals, per exigir el compliment i garantia de la llibertat sindical, de la lliure sindicació, del dret a organitzar-se els treballadors/es  per iniciar una negociació col·lectiva,  per denunciar l’explotació i abús continuat, per ser víctimes d’abusos físics i sexuals, per no voler doblegar-se davant un estat corrupte i un sistema que prima els interessos econòmics en detriment dels drets humans,  per exigir un treball digne per a totes i tots. 


Des de la Fundació Pau i Solidaritat condemnem l’assassinat de Eliseo Villatoro Cardona i ens solidaritzem amb els familiars, companys i companyes del sindicat però  també amb els treballadors i treballadores, amb els i les sindicalistes que cada dia arrisquen la seva vida per exigir un treball i una vida dignes.

Per més informació podeu consultar el següent enllaç.

dijous, 3 de novembre de 2016

ASSETJAMENT A RAQUEL AGÜEROS PER EXERCIR EL SEU DRET A LA LLIBERTAT SINDICAL


El dia 18 d'octubre,  Raquel Agüeros  de CCOO i presidenta del Comitè d'Empresa del hotel 
Fotografia CCOO
Reconquista de Oviedo va  interposar denúncia  davant la comissaria de policia  per haver patit amenaces de mort  conra la seva filla menor d'edat, proferides, segons consta  a la denúncia, pel director del hotel, que donaren lloc a una crisis d'ansietat.

Els fets es van produir  un dia desprès de què  l'empresa desistís  d'interposar  una demanda contra la representant de les treballadores i treballadors al Hotel Reconquista, per exercir el seu dret  a la seva llibertat d'expressió i el seu dret a la representació col·lectiva.

Aquest fet constata la voluntat de silenciar  als i les sindicalistes que vetllen per la defensa dels drets humans laborals   mitjançant el seu assetjament  i amenaça contra la integritat física inclús dels familiars de la companya.

La Fundació Pau i Solidaritat condemna els fets i se solidaritza amb Raquel Agüeros i s'uneix   a la demanda de CCOO de destitució immediata  del director de l'hotel  i de  la interposició de les mesures disciplinàries necessàries.

Per a més informació podeu consultar el següent enllaç.