dimarts, 19 de setembre de 2017

LÍDERS SINDICALS DEL MSICG DE GUATEMALA EMPRESONATS PER DEFENSAR EL SEU DRET A LA LLIBERTAT SINDICAL.

Les treballadores i treballadors de la Zona Libre (zona franca) d’Indústria i Comerç Santo Tomás de Castilla (ZOLIC) van decidir constituïr el sindicat de trabajadores y trabajadoras Fuerza y Esperanza de la Zona libre de Indústria y Comercio Santo Tomás de Castilla (SINTRAFE), adherit al MSICG, per defensar els seus drets i fer front al sindicat sota el control de la patronal.Tot i això, els treballadors/es han vist obstaculitzat el seu dret a la llibertat sindical, per una banda, per la negativa del Ministeri de Treball i Previsió Social de Guatemala d’inscriure el sindicat i, per l’altra, una vegada fou inscrit, per la pressió exercida sobre els treballadors/es per evitar la seva afiliació al sindicat SINTRAFE.


Tot i que els fets d’obstaculització a la llibertat sindical foren denunciats davant el Ministeri Públic,aquest es negà a realitzar les investigacions corresponents. En contrapartida a la denúncia presentada, l’entitat patronal, amb data de 18/10/2016 va interposar una denúncia contra els directius sindicals Raúl Chávez Sánchez, Tomás Lares López, Nora Baibely Aquino López i Elvin Antonio Godoy Berganza membres de la directiva sindical de SINTRAFE i que no els hi fou notificada fins el passat 18 de setembre de 2017 quan foren empresonats.

Paral·lelament al seu empresonament el MSICG va rebre trucades des de la presó amenaçant de mort tant els dirigents del MSICG com els companys empresonats exigint el pagament de determinades sumes de diners per evitar el seu assassinat. Segons indica el MSICG, en les múltiples amenaces rebudes des de la patronal, pels companys/es en el seu centre de treball, se’ls indicava que es procediria al seu empresonament i assassinat.

La Fundació Pau i Solidaritat condemna aquesta nova i greu violació a la llibertat sindical i als drets humans que sotmet a la presó als treballadors/es com un acte de discriminació i repressió al seu dret a exercir la llibertat sindical.
Ni l’estigmatització, ni la coacció, ni les amenaces ni l’assetjament per la defensa dels drets de la classe de treballadora poden ser permeses ni acceptades