dilluns, 12 de desembre de 2016

EL GOVERN DE KAZAJSTAN VULNERA LA LLIBERTAT SINDICAL DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES.


Recentment el govern de Kazajstan inicià la seva intervenció per retirar el registre de la central sindical
Image courtesy of xedos4 at FreeDigitalPhotos.net
nacional  CNTUK, recentment afiliada a la CSI, i impedir així als sindicats individuals, que en són part, a obtenir el  registre corresponent.

Això és una clara mostra de la vulneració, per part del govern al dret de les treballadores i treballadors a formar i afiliar-se a sindicats de la seva elecció, atenent a l'ordenament jurídic internacional.

La CSI ha iniciat una campanya  de denúncia  de la vulneració  del dret a la llibertat sindical perpetrada per part del govern.

Us convidem a  unir-vos-hi a través del següent enllaç.